Giải pháp lưu trữ chuyên nghiệp

Chỉ cần một cú nhấp chuột

Chọn gói VPS

30 ngày đảm bảo hoàn phí.

VPS 1

Gói cước hoàn hảo để tạo website cá nhân
200.000VNĐ/th
 • 1GB RAM
 • 20 GB SSD dung lượng đĩa
 • 1 TB Băng thông
 • IP Riêng
 • Toàn Quyền Root
Phổ Biến

VPS 2

Gói cước hoàn hảo để tạo website cá nhân
200.000VNĐ/th
 • 1GB RAM
 • 20 GB SSD dung lượng đĩa
 • 1 TB Băng thông
 • IP Riêng
 • Toàn Quyền Root
Phổ Biến

VPS 3

Gói cước hoàn hảo để tạo website cá nhân
200.000VNĐ/th
 • 1GB RAM
 • 20 GB SSD dung lượng đĩa
 • 1 TB Băng thông
 • IP Riêng
 • Toàn Quyền Root
Phổ Biến

Chọn gói Hosting

30 ngày đảm bảo hoàn phí.

VPS 1

Gói cước hoàn hảo để tạo website cá nhân
200.000VNĐ/th
 • 100 Websites
 • 100 Tài khoản email
 • 20 GB dung lượng SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí SSL & Domain
 • Managed WordPress
 • Jetpack Free
Phổ Biến

VPS 2

Web server cao cấp để host web
kinh doanh đang có lợi nhuận cao
300.000VNĐ/th
 • 300 Websites
 • 100 Tài khoản email
 • 100 GB dung lượng SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí SSL & Domain
 • Managed WordPress
 • Jetpack Personal
Phổ Biến

VPS 3

Web server cao cấp để host web
kinh doanh đang có lợi nhuận cao
400.000VNĐ/th
 • 300 Websites
 • 100 Tài khoản email
 • 140 GB dung lượng SSD
 • Không giới hạn băng thông
 • Miễn phí SSL & Domain
 • Managed WordPress
 • Jetpack Premium
Phổ Biến

Tối Ưu Cho Website WordPress

Chúng tôi thường xuyên đóng góp vào codebase WordPress, nên bạn có thể tin rằng chúng tôi biết tường tận về CMS đẳng cấp thế giới này.

Bộ tính năng đầy đủ, mạnh mẽ giúp bạn quản lý website hiệu quả.

Chúng tôi thường xuyên tinh chỉnh hạ tầng để đảm bảo uptime 99.99%. Từ server đến đội ngũ hỗ trợ, đến plugin cache cài sẵn, chúng tôi đã tạo WordPress hosting chứa tất cả các ưu điểm cần có.